Buy, Sell & Charter Yachts

Phone: +382 67 440 999 | E-mail: info@luxsos.net

Home > Service And Maintenance

service

DOKUMENTACIJA BRODA  I ODRZAVANJE

SADRŽAJ:

 1. PREUZIMANJE BRODA
 2. GARANCIJA I DOKUMENTACIJA BRODA
 3. ODRŽAVANJE BRODA

  3.1 Priprema broda za zimu

  3.2. Održavanje cerada

  3.3. Korišćenje protivpožarnog sistema

  3.4. Pre nego što napustite brod

  3.5. Pomoć kupcima

 4. ODRŽAVANJE MOTORA

  4.1. Obavezni servisni pregledi

  4.2. Preporučene povremene kontrole vlasnika plovila

  4.3.Održavanje generatora

   

 5. DNEVNIK RADOVA ODRŽAVANJA

PREUZIMANJE BRODA

Ovde započinje vaše prvo upoznavanje sa brodom. Na samom brodu nalazi se niz važnih serijskih brojeva i podataka koji su obično navedeni u različitim dokumentacijama.

Informacije koje ce vam trebati u kasnijem odrzavanju broda:

 

 1. Model:

 

 1. Serijski br. trupa / broda :

 

 1. Tip motora :

 

 1. Ser. br. levog motora :

 

 1. Ser. br. desnog motora :

 

 1. Model generatora :

 

 1. Serijski br. generatora :

 

2.   GARANCIJA I DOKUMENTACIJA BRODA

U ovom poglavlju možete da saznate sve o uslovima garancije i održavanju vašeg plovila.

Kao što smo već rekli, prilikom primopredaje plovila dobili ste torbu sa dokumentacijom. Molimo da je otvorite i proverite da li sadrži sledeća dokumenta:

 • Warranty Booklet na engleskom jeziku
 • Priručnik za vlasnike koji sadrži sva uputstva za korišćenje, kao i za održavanje vašeg broda
 • Garantni list za motore, uključujući i sve garancijske uslove koje je neposredno odredio sam proizvođač motora
 • Fabričku garanciju brodogradilista koja sadrži i dodatnu garanciju koju fabrika nudi za period od pet ili vise godina od datuma primopredaje. Ova garancija pokriva eventualne troškove osmoze i strukturnih kvarova broda.
 • Na odgovarajučim mestima na brodu nalaze se i priručnici i garantni listovi za sve ostale komponente ugrađene na vašem brodu (generatore, elektronske uređaje, navigacione instrumente, TV prijemnik itd.)

 Sadržaj garancije

 • Garancija evropskig brodogradilista obicno, u skladu sa direktivom 99/44/EU (*),
 • Za garanciju je nadležan ovlašćeni prodavac broda kod kojeg ste brod kupili i kome se možete obratiti za sve dalje informacije.
 • Garancija obuhvata i sve pokvarene komponente koje potrebno popraviti ili zameniti kako bi se ponovo obezbedila potpuna funkcionalnost plovila.
 • Popravke i zamene pojedinih komponenti su tokom trajanja garancije besplatne i obuhvataju:
  • Popravku i zamenu pojedinačne komponente.
  • Broj radnih sati utrošenih na popravku.
  • Ostale neposredne troškove popravke, odnosno zamene
 • Neke komponente ugrađene na vašem plovilu obuhvaćene su posebnom garancijom koja je nezavisna od ove garancije i koju određuje proizvođač tih komponenti
 • Želimo ponovo da vas podsetimo da je pored te garancije vaš brod obuhvaćen i fabričkom garancijom koja važi za period od 5 godina od datuma primopredaje novog broda kupcu. Ova garancija obuhvata svaku štetu čiji je uzrok eventualna pojava osmoze ili strukturna greška kako kod dizajna, tako i na konstrukciji plovila. (*) U nekim državama EU postoje odstupanja kod perioda garancije od 24 meseca: u tom slučaju kao period trajanja garancije važi period koji je određen zakonom države u kojoj je plovilo kupljeno.

Ograničenja

Ova garancija ne obuhvata:

 • Fabričke greške koje se javljaju nakon isteka garancije.
 • Kvarove koji nisu postojali prilikom primopredaje plovila, uključujući i kvarove koji nastaju zbog habanja.
 • Kvarove koji su nastali zbog grešaka ili zakašnjenja prilikom vršenja servisa koji su predviđeni programom održavanja.
 • Kvarove koji su nastali zbog nepravilnog ili nenamenskog korišćenja ili korišćenja plovila preko preporučenih ograničenja, uključujući i bilo kakva sportska takmičenja.
 • Kvarove čiji je uzrok pogrešna ili netačna navigacija plovila, na primer: u suprotnosti sa vremenskim prilikama ili prilikama na moru.
 • Kvarove čiji je uzrok nemar, odnosno prekasne popravke komponenti.
 • Kvarove komponenti koje nije ugradio ovlašćeni prodavac vaseg broda kao i kvarove broda koji su nastali zbog ugradnje tih komponenti, odnosno delova.
 • Očigledne razlike između opreme, boje, vrste tkanine i ostalih materijala ili komponenti navedenih u katalogu i stvarnog stanja na brodu, a prilikom pregleda PDI to nije posebno naglašeno.
 • Drugačije korišćenje plovila koje fabrika nije posebno odobrila.
 • Troškove transporta, kao i ostale troškove dovoženja broda u fabriku/radionicu gde će se radovi izvoditi.

Kada garancija počinje da važi?

 • Garancija za vaš brod počinje da važi onog trenutka kada vam, kao ovlašćeni prodavac, preda brod, a vi potpišete garantni formular.
 • Tim potpisom potvrđujete da smo prilikom primopredaje plovilo zajedno pregledali i isprobali.
 • Pored ostalih stvari, posebno želimo da vas podsetimo da proverite sav pribor/dodatke koji se nalaze na plovilu i uverite se da je oprema zaista u skladu sa vašom narudžbinom. To važi kako za boje, tako i za tip i kvalitet.
 • Da bi ostale specifične garancije za komponente ugrađene na vašem plovilu počele da važe, moraćete verovatno da pošaljete eventualne priložene obrasce ili drugu dokumentaciju proizvođačima tih komponenti. Molimo vas da te garantne listove pažljivo pročitate i pratite njihova uputstva.

 

Koji su postupci u slučaju popravki proizvoda pod garancijom?

 • Ako je uzrok popravke tokom trajanja garancije fabrička greška, popravku će besplatno izvršiti vaš ovlašćeni prodavac.

REDOVNI PREGLEDI:

Prvi pregled vrši se nakon obavljenih približno 50 sati plovidbe. Taj pregled je pre svega kontrolne prirode i uključuje regulaciju, pritezanja i pregled svih najbitnijih sistema na brodu nakon obavljenih prvih početnih sati vožnje.

Svrha ovog pregleda je otkrivanje i uklanjanje evetualnih »dečijih bolesti« koje se mogu pojaviti na svakom kompleksnom proizvodu kao što je plovilo.

Drugi pregled predviđen je nakon završene prve sezone plovidbe i može da se obavi otprilike između septembra i decembra, ali zbog prirode intervencija preporučujemo da se taj pregled izvrši početkom sledeće godine, odnosno pre ponovnog korišćenja plovila. Naime, plovilo se tokom pregleda mora postaviti na suvo, a tom prilikom se vrše i ostali radovi na održavanju kako bi se plovilo u potpunosti pripremilo za novu sezonu uživanja na moru.

Ovaj pregled je najvažniji u godini i u daljem tekstu se naziva "GODIŠNJI PREGLED". Detaljan opis pojedinih tačaka koje su obuhvaćene godišnjim pregledom možete da pregledate u tabeli koja sledi.

 

Šema pregleda MSP

 1. godina

prvi redovni servis

 

Vrši se nakon približno 50 sati vožnje i uglavnom pre početka letnje sezone (u zavisnosti od toga kada ste plovilo preuzeli).

drugi redovni servis

Vrši se na kraju prve sezone, odnosno pre početka naredne i u svakom slučaju ne kasnije od 12 meseci od datuma primopredaje.

svaka naredna godina

servisi uz plaćanje

Obicno se savetuje da se servis vrši najmanje svakih 12 meseci, pod uslovom da ste brod koristili pravilno i u skladu sa propisima koji su navedeni u priručniku za vlasnike.

  

1.1

Sistem sveže/slatkovodne vode

Indikator nivoa slatkovodne vode (kalibracija)

1.2

 

Slavine u kupatilima, kuhinji, mašinskoj radionici i fly bridge-u (snabdevanje vodom)

1.3

 

Tuš u cockpit-u

1.4

 

Pumpa za vodu - hidrofor (min.-maks. kalibracija i podešavanje pritiska na 1,5 bara)

1.5

 

Rezervoari

1.6

 

Spojevi, veze i ventili

1.7

 

Cevovodi

1.8

 

Odvodi za sudoperu, lavaboe i tuševe

1.9

 

Posuda za skupljanje sive otpadne vode i sistem za automatsko pražnjenje

1.10

 

* oprema za desalinizaciju

2.1

Sistem toaleta

Posuda za sakupljanje crne otpadne vode

2.2

 

Pumpa i ventili za pražnjenje

2.3

 

Cevovodi

2.4

 

Spojevi, veze i ventili

2.5

 

Odvod u more

3.1

Baterije

Nivo elektrolita (sa gustinomerom)

3.2

 

Stanje punjenja

3.3

 

Pritezanje baterijskih kontakata

3.4

 

Rad releja/prekidača za uključivanje baterija

4.1

Električni generatori

* snabdevanje plovila sa 220V

4.2

 

* Sistem hlađenja i cirkulacija vode za hlađenje

4.3

 

Snaga struje za punjač baterija i ciklus punjenja

5.1

Električni sistem

Unutrašnje osvetljenje (reflektori, svetiljke i neonske svetiljke)

5.2

 

Spoljašnje osvetljenje

5.3

 

Navigaciona svetla

5.4

 

Grejač vode - bojler

5.5

 

Mikrotalasna pećnica

5.6

 

Podesivi reflektor

5.7

 

Frižider

5.8

 

* Mašina za pranje i sušenje

5.9

 

* mašina za pranje posuđa

5.10

Električni sistem

Ploča za kuvanje

5.11

 

* Ledomat

5.12

 

* Frižider na fly bridge-u

5.13

 

TV prijemnik i hi-fi sa zvučnicima

5.14

 

* Vitlo sidra (kormilarenje: pramac, fly bridge, salon)

5.15

 

Sirena

5.16

 

Trim preklopnici (indikatori i automatska kontrola*)

5.17

 

Brojilo lanca sidra

5.18

 

Bočni klizni prozori

5.19

 

Brisači vetrobrana – uređaj za pranje stakla

5.20

 

Pumpa za vodu lanca sidra

5.21

 

Provetravanje mašinske radionice i kontrola prohodnosti cevi

5.22

 

Uzastopno uključivanje baterija - Parallel

6.1

*Klima uređaji

Kompresori

6.2

 

Isparivači/pojedinačne jedinice

6.3

 

Pumpa za hladnu vodu i filteri

6.4

 

Usmeravanje provetravanja

7.1

Instrumenti motora

Brojač obrta – brojilo radnih sati

7.2

(fly bridge i salon)

Optički i zvučni alarmi (Test/Mute)

7.3

 

Kontrole za pokretanje i zaustavljanje motora

7.4

 

Ampermetar i/ili voltmetar

7.5

 

Indikator pritiska ulja u motoru i menjaču

7.6

 

Indikator temperature tečnosti za hlađenje

8.1

Sistem goriva

Rezervoar/i

8.2

 

Indikator nivoa goriva (kalibracija)

8.3

 

Elekromagnetni ventili

8.4

 

Razdvojni filteri motora i generatora

8.5

 

Veze i ventili

9.1

Motori

Zatvorenost prirubnica

9.2

 

Nezatvorena mesta/curenja

9.3

 

Dotok morske vode i filteri

9.4

 

Nivo ulja i sredstva protiv zamrzavanja

10.1

Komandni sistem

Rad električne servo pumpe i autopilota

10.2

 

Hidraulički cilindar

10.3

 

Zaptivenost cevi za ulje i veza

11.1

Navigaciona elektronika

Dubinomer

11.2

 

* Automatski pilot i pumpa

11.3

 

VHF stanica

11.4

 

* GPS-plotter

11.5

 

* Radar

11.6

 

Magnetni kompas

11.7

 

* Elektronske komande motora

12.1

Sistem za gašenje požara

Ispravnost (rok) uređaja za gašenje

12.2

 

Zatvorenost dovoda vazduha

13.1

* Hidraulični most za pristajanje

(pasarela)

Podizanje, spuštanje, odstupanje, istezanje

13.2

 

Daljinsko upravljanje

13.3

 

Zategnutost matica stege cilindara

13.4

 

* Nivo ulja i zatezanje spojeva/veza

14.1

* Pokretni motor – bow thruster

Kontrolne table (fly bridge i područje upravljanja)

14.2

 

Veze motora

14.3

 

Nivo ulja

15

Nameštaj

Zatvarači za nameštaj i vrata

16

 

Zatvarači fioka

17

Spoljna drenaža

Odvod fly bridge-a, palube i prolaza

18

Usisavanja morske vode i filteri

 

19.1

Kaljužne pumpe

Pumpe (čišćenje rotora)

19.2

Automatski prekidači (čišćenje)

19.3

Veze

 

20.1

** Plovilo na kopnu

Ako je potrebno kontrola i po potrebi zamena cinkovih anoda (trup,propeleri, preklopnici, pogonske osovine)

20.2

 

Kontrola pogonskih osovina, propelera i nosača osovina

20.3

 

Čišćenje kobilice - dna i ponovno nanošenje antifouling-a

20.4

 

Pregled odvoda i ispusta morske vode

20.5

 

Spoljašnja kontrola dotoka morske vode i svrdlo dubinometra/brzinometra

20.6

 

Kontrola i podešavanje usnopljivača

 

Spisak radova koji se dodatno moraju obaviti tokom drugog redovnog servisa, kao i tokom godišnjih servisa uz plaćanje

Pored pregleda koji su navedeni u šemi pregleda brod moramo podići iz vode kada:

- čistimo trup plovila

- plovilo premazujemo antivegetativnim premazom

- vršimo zamenu cinkove anode

- vršimo pregled otvora za dotok i odvod morske vode

- vršimo pregled pogonske grede, properela i nosača ose

- vršimo kontrolu usnopljivača

3. ODRŽAVANJE BRODA

3.1.  PRIPREMA BRODA ZA ZIMU

U redovima koji slede želimo da vam predstavimo pripremu plovila za zimu koja je veoma značajna iz dva razloga. Prvi razlog je što tokom zime brod obično ne koristimo duže vremena, a drugi su vremenski uslovi koji su tada najnepovoljniji, tako da je unutrašnjost broda i sve brodske sisteme potrebno što bolje zaštititi od mraza i vlage.

Osnovni posao koji se ne sme zanemariti i koji zahteva nešto truda je redovno održavanje spoljašnjosti i unutrašnjosti broda, jer će na pr. redovno čišćenje i poliranje plastičnih delova pomoći u očuvanju izgleda i vrednosti plovila. Pritom savetujemo da koristite samo specijalizovane proizvode, jer samo oni sadrže sastojke koji su efikasni, a nisu previše agresivni. Možete ih nabaviti kod nas.

U uputstvu koje ste dobili sa plovilom možete naći detaljna uputstva kako da pripremite brod za zimu, a mi vam u odnosu na datu geografsku širinu i na osnovu naših iskustava predlažemo sledeće:

 1. REZERVOARI, osim rezorvoara za gorivo, treba da budu prazni. Sa praznim rezervoarom crnih voda izbeći ćete eventualni smrad. Isto važi i za rezervoar sivih voda čija sadržina, kao i sadržina rezervoara za vodu takođe može da zamrzne, te zato preporučujemo da oba rezervoara budu prazna. Savetujemo da otvorite sve slavine za vodu na brodu i ostavite da voda ističe dok se rezervoar ne isprazni. Ukoliko ne želite da ispraznite rezervoar sa slatkovodnom vodom jer ćete plovilo možda još koristiti, savetujemo da otvorite sve slavine i isključite pumpu za slatkovodnu vodu. Tako ćete isprazniti samo vodovodne cevi, a ne ceo rezervoar.

Nasuprot tome, rezervoar za gorivo je najbolje da bude što puniji, jer ćete tako sprečiti nastanak kondenza (sakupljanje vode) na zidovima praznog rezervoara.

 1. WC ŠOLJE neka budu suve. Preporučujemo da u rezervoar preko šolje sipate određenu količinu sredstva za dezinfekciju i deodorisanje, nakon toga nekoliko puta isperete šolju, a prilikom poslednje operacije isključite pumpu za slatkovodnu vodu.
 2. MORSKI VENTILI neka budu zatvoreni. O tome detaljno u poglavlju 3.4. Time ćete obezbediti dodatnu sigurnost, a pre svega funkcionalnost ventila, jer nakon nekoliko godina nekorišćenja ventili postaju neupotrebljivi.
 3. ELEKTRIČNA INSTALACIJA, akumulatori neka budu što puniji i obavezno isključeni, jer ćete tako biti sigurni da nijedan uređaj na plovilu ne radi. Zbog sigurnosti na plovilu isključite sve uređaje od 220V osim baterijskog punjača ako vam u marini dozvole da budete priključeni na mrežu 220V i kada ste odsutni. U slučaju da se akumulator potpuno isprazni nemoguće ga je napuniti i akumulator se ne može više koristiti. Proizvođač akumulatora u tom slučaju ne priznaje garanciju.

Jedini uređaji koji će na plovilu raditi su kaljužne pumpe koje su iz sigurnosnih razloga vezane direktno za akumulatore. Pre nego što napustite plovilo, uključite ih ručno i proverite da li rade.

 1. OPŠTE. Ukoliko želite da pored sigurnosti obezbedite i lep izgled i time i vrednost vašeg plovila, a pre svega da se na vašem plovilu lepo osećate, dajemo vam još nekoliko saveta:
  • Tokom zime plovilo što bolje zaštitite prostirkama, odnosno namažite ga zaštitnim sredstvom i ispolirajte bar jednom godišnje;
  • Sve frižidere na plovilu ostavite otvorene, kao i sve fioke, vrata ormara i prostorija, jer time obezbeđujete provetravanje i sprečavate nastanak vlage;
  • Podignite duseke i nečim ih podložite, jer se nakon vašeg odlaska tu najlakše stvara vlaga;
  • U prostorije postavite sredstvo za sakupljanje vlage čiji je rok trajanja obično 2-3 meseca;

Na kraju važi pravilo da je za sve uređaje na brodu najbolje da što više rade. Preporučujemo da bar jednom mesečno uključite motore i zagrejete ih do radne temperature, a to važi i za generator i klima uređaj, kao i za ostalu tehničku opremu.

Navedeni saveti važe ukoliko se brod nalazi u vodi. Ako brod čuvate na suvom i otvorenom prostoru, zaštita je obimnija i značajnija.

Savete vam nudimo u dobroj nameri i sa željom da vašim brodom budete što zadovoljniji i da imate što manje briga, ali time ne preuzimamo odgovornost u slučaju eventualnih smetnji.

 • ODRŽAVANJE CERADA

Iskustva su pokazala da posebno treba spomenuti cerade i njihovo održavanje. Ne zaboravimo da su cerade u suštini deo plovila koji je najviše izložen prirodnim prilikama, a time i habanju i oštećenjima. U vezi s tim dajemo vam sledeće savete: 

 1. Cerade je kao i ostale delove broda potrebno s vremena na vreme barem isprati slatkovodnom vodom, odnosno, još bolje, oprati ih odgovarajućim sredstvom za čišćenje. Kod nas možete nabaviti Star Brite-ov šampon Canvas Cleaner. Njime možete da isperete sa platna so i prljavštinu koju vremenom upije materijal i koja se kasnije ne može više oprati.
 2. Ako na brodu ne koristite cerade, čuvajte ih uredno složene, pre svega suve, na mestu gde je dobra provetrenost, odnosno na mestu koje nije vlažno. Ukoliko ih čuvate na plovilu, najprikladnije mesto za čuvanje je ispod kokpita.
 3. Veoma je važno da se prilikom postavljanja cerade što više zategnu iz dva razloga:
  • Kada duva vetar i stvara vijorenje/vibriranje, može doći do popuštanja tačaka zatezanja »drikera« i otvaranja cerade, cepanja, odnosno do udaranja cerade o plovilo i oštećenja plovila;
  • Ukoliko cerada nije dobro zategnuta, prilikom prve kiše doći će do sakupljanja vode, pre svega na pokrivaču fly bridge-a, i to čak više stotina litara. Velika težina može dovesti do cepanja pokrivača, ili izvlačenja »drikera«, odnosno oštećenja predmeta neposredno ispod cerade – sedišta, ograde, i sl.
 4. Upozoriti vas moramo na bimini top. Taj top inače ima veoma jaku konstrukciju, ali je namenjen isključivo za zaštitu od sunca, a ne od vetra ili kiše. Takođe nije namenjen za korišćenje tokom vožnje, jer tada na njega deluju veoma jake sile. Iako će najverovatnije podneti brzinu kretanja vašeg plovila, to radite isključivo po sopstvenoj proceni i na sopstvenu odgovornost. Naš savet je da ga uveče, odnosno svaki put kada napuštate brod, složite u položaj mirovanja. Naime nikada ne znate kada će vetar postati jači, odnosno kada će padati kiša. Osim toga, kada je vetar već jak, odnosno pada kiša, rukovanje ceradama je mnogo teže i neprijatnije, a na kraju krajeva i opasno.

U pomenutim slučajevima proizvođač ne odgovara za oštećenja. Ukoliko želite da se na vašem brodu nađu izdržljivije cerade, onda bi vaše plovilo verovatno izgledalo kao desantni razarač, što verujemo da ne želite. 

3.3. KORIŠĆENJE PROTIVPOŽARNOG SISTEMA

Na vašem čamcu nalazi se verovatno ugrađeni sistem sa dva uređaja za gašenje požara težine 12 kg koja se aktiviraju povlačenjem jedne od dve ručice. Druga ručica služi za zatvaranje dovoda vazduha u prostor motora. U slučaju požara, u prostoru motora postupajte na sledeći način: 

 1. Isključite ventilatore prostora motora ako su uključeni;
 2. Zaustavite motore (pritiskom na crveno dugme);
 3. Na armaturnoj tabli okrenite ključeve za pokretanje motora u položaj OFF. Tako prekidate tok i dovod goriva do motora;
 4. Povucite ručicu za dovod vazduha u prostor motora;
 5. Povuciteo ručicu za aktiviranje aparata za gašenje. 

Pre nego što nastavite sa plovidbom morate da vratite ručicu za zatvaranje dovoda vazduha u prvobitni položaj kako biste uspostavili dovod vazduha u prostor motora. Kod različitih modela plovila mehanizmi za ponovno uspostavljanje dovoda vazduha u prostor motora nalaze se na različitim mestima. Zato vas molimo da pažljivo pročitate uputstvo za upotrebu u kome su vam date detaljne šeme instalacija i opisi postupaka. U slučaju nužde možete da plovite i sa otvorenim poklopcem ulaza u prostor motora u kokpitu. 

3.4. PRE NEGO ŠTO NAPUSTITE BROD

Uvek kada plovilo napuštate na duži vremenski period, na pr. 14 dana ili više, morate ga pripremiti za vaše odsustvo, što znači da treba pripremiti sve brodske sisteme na period mirovanja. Na plovilu postoje kako električna energija tako i voda, te se zato morate, pre svega zbog sigurnosti i potrošnje električne energije, pobrinuti za sledeće:

 • Akumulatori na brodu moraju biti potpuno napunjeni pre svega zbog rada automatskih kaljužnih pumpi u vašem odsustvu. Na priključivanje plovila na lokalnu električnu mrežu možete se osloniti samo nekoliko dana, jer plovilo iz mreže može da isključi gotovo svaki prolaznik.
 • Isključiti glavne prekidače alumulatora, čime se sprečava pražnjenje akumulatora tokom vremena. Automatske kaljužne pumpe povezane su mimo prekidača i uvek su pod naponom.
 • Zatvoriti ventile za dovod goriva na motorima i na generatoru.
 • Obavezno zatvoriti ventile za usisavanje morske vode u motore i generator.

(Dešava se da, na primer, na plovilo uđu nepozvani gosti, kao što su pacovi ili miševi i da pregrizu glavne vodovodne cevi i tako potope plovilo.)

 • Obavezno morate da zatvorite i sledeće ventile:
 • ventil klima uređaja, odnosno ventile, ako ima više uređaja
 • ventil za odvod crnih voda (bez obzira na to da li ste izabrali opciju da se crne vode sakupljaju u rezervoaru ili da otiču iz plovila u more)
 • ventil vode za pranje prostora za sidro

 

Time obezbeđujete dodatnu sigurnost, a pre svega očuvanje funkcionalnosti ventila, jer nakon nekoliko godina nekorišćenja ventili postaju neupotrebljivi.

PAŽNJA: Nakon povratka na brod ne zaboravite da ponovo otvorite ventile, jer može doći do trajnog oštećenja na motorima i opremi. 

3.5. POMOĆ KUPCIMA 

Uvek smo vam na raspolaganju za sva eventualna pitanja, jer imamo potrebno iskustvo, stručnost i znanje da vam pomognemo u rešavanju i veoma komplikovanih smetnji.

4. ODRŽAVANJE MOTORA 

4.1. OBAVEZNI SERVISNI PREGLEDI

Kod vecine proizvođača obavezni servisni pregledi obavljaju se svakih 250 radnih sati ili jednom godišnje i obavljaju ih ovlašćeni serviseri koji se nalaze duž cele jadranske obale. Prilikom takvog servisa obavlja se zamena ulja, svih filtera i podešavanje ventila.

Za svakih 50 radnih sati predviđena je kontrola, odnosno zamena cinkovih anoda, koje su ugrađene na motoru. 

4.2.  PREPORUČENE POVREMENE KONTROLE VLASNIKA BRODA

Ako pre svake plovidbe odvojimo nekoliko minuta i obavimo pregled prostora motora, možemo da sprečimo nastanak kvarova ili skupih popravki. Redovnim površinskim pregledima sprečava se pojava eventualnih smetnji i garantuje se besprekorno stanje motora, kao i i bezbrižna plovidba.

Pre svake plovidbe preporučujemo da obavite vizuelni pregled prostora motora i motora, što će vam oduzeti samo nekoliko minuta, a zauzvrat ćete imati uvid u stanje svih vitalnih delova plovila i njihov rad. Prva stvar koju treba da proverite je da li ima eventualnih curenja različitih tečnosti i nezategnutih spojeva cevi ili elemenata. Dalje treba da pregledate, odnosno uradite sledeće:

 • Nakon svakog curenja tečnosti (tečnosti za hlađenje, ulja, goriva, slane i slatkovodne vode) površinu obrišite i očistite, jer ćete tako moći da ustanovite gde i koliko curi. Ako otkrijete mesta curenja, morate da kontrolišete nivoe svih tečnosti češće, sve dok ne otkrijete uzrok curenja.
 • Akumuliranje-skladištenje masti i/ili motornog ulja i goriva u bilo kom delu prostora motora, pa i na palubi predstavlja opasnost od požara. Važno je da slične nećistoće redovno uklanjate.
 • Proverite novo ulja u motoru. To činite kada je motor hladan. Merač za ulje najpre izvucite i obrišite. Merač će tek nakon toga, kada ga drugi put izvučete, pokazati pravu vrednost.
 • Pregledajte instalaciju za gorivo. Proverite separatore goriva i da li su cevi suve.
 • Na separatorima goriva takođe redovno kontrolišite vodu koja se sakuplja i po potrebi je ispustite. Pobrinite se da u motor uvek dotiče čisto gorivo.
 • Pregledajte kontakt klema na akumulatorima. Veza mora biti suva, čista i čvrsta, a ne labava. Ne sme biti tragova korozije. 

4.3. ODRŽAVANJE GENERATORA

Prilikom pregleda motora ne sme se zaboraviti generator koji poput pogonskih motora ima svoje brojilo radnih sati koje se nalazi ili na armaturnoj tabli ili na samom generatoru.

Ovo brojilo sati služi za planiranje redovnih servisnih intervala koji su opisani u posebnoj knjizi sa uputstvima za generator. Pametno bi bilo izvršiti servis generatora u toku servisiranja pogonskih motora, odnosno bar jednom godišnje.

U zavisnosti od snage generatora, obicno ga pokreće diesel motor sa tri ili četiri cilindra.

Za redovne preglede važe isti saveti kao za pogonske motore. Razlika je jedino u tome što je kod generatora najpre potrebno skinuti određene panele, ili čak ceo poklopac za zaštitu od buke, što je veoma jednostavno. Njega ne smete da zaboravite ni kada napuštate brod.